بانک پروژه های آماده اتوکد

رساله معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

خرید با قیمت 149,000 تومان
رساله معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
در این مطلب، رساله ی معماری یک مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست قرار داده شده. مجموع صفحات آن 121 صفحه و در قالب نرم افزار word می باشد.

موضوع مورد پيشنهاد خانه اي براي كودكان بدون سرپرست است . بي سرپرستي بيشتر از آنكه يك مشكل فردي باشد مشكلي اجتماعي است . امروزه در سرتاسر دنيا با افزايش تعداد كودكان بي سرپرست يا بد سرپرست روبه رو هستيم اين روند رو به رشد دلايل زيادي از جمله جنگ ، فقر ، افزايش فساد و فحشا ، اعتياد و ... دارد .

بر اساس آمار سال جاري سرپرستي 17 هزار و 407 كودك بر عهده سازمان بهزيستي است كه از اين تعداد 5/14% به دليل فوت والدين 20% به دليل صلاحيت نداشتن والدين 5/13% به دليل جدايي والدين و 16% كودكان به دليل رها شدن بي سرپرست شده اند.

كودكان بي سرپرست در واقع قربانيان اجتماع هستند . اجتماعي كه نه تنها آنان را از داشتن پدر و مادر و كانون گرم خانواده و به عبارتي از يك حق طبيعي محروم ساخته است بلكه پذيراي آنان نيز نمي باشد و به آنها به چشم سربار مي نگرد . اگر قرار است نگهداري اين كودكان را تنها رفع تكليف فرض نكرده و به اين نكته آگاه باشيم كه در طي چند سال آينده اين كودكان بايد قدرت فعاليت و همگامي با جامعه و حتي توان مطرح شدن به عنوان سرمايه هاي با ارزش براي سازندگي كشور را دارا باشند ميتوان بيان كرد ايجاد چنين خانه و مركز نگهداري امري حياتي است . خانه سرپناهي به كودكان بي سرپرست مي آموزد به جامعه با سربلندي و بدون احساس حقارت و خواري و با توجه به ارزش هاي انساني خود وارد شوند و به جاي پنهان كردن واقعيت و فوران اين خودسركوبي به صورت عقده اي مختلف رواني خود واقعيتشان را بروز دهند و بدانند كه آنها نيز مانند ديگران هستند با اين تفاوت كه در سنين كودكي دچار فقدان موهبت پدر و مادر شده اند و اين امر را دروني كنندكه شكست ها ، پله هاي موفقيت هستند و اين واقعيت سخت موجود ، بخش كوچكي از هستي آنهاست و به جاي زندگي كردن در موضع مظلومانه مسئول هستند كه احساس ترحم اجتماعي را كه ناشي از نمود مظلومانه آنهاست برطرف سازند . ...

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

مطالب موجود در این رساله عبارتند از:

 

بيان مسئله و ضرورت آن
اهداف پروژه
مباني نظري عام طرح

فصل اول : پديده بي سرپرستي
1-1 بي سرپرستي ، عوامل و تبعات
1-2- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه جامعه شناسي
1-2-1- ساختار خانواده در ايران
1-2-2- نقش خانواده در زندگي افراد
1-2-3- عوامل مؤثر بر اجتماعي شدن و رشد شخصيت
1-2-3-1- اجتماعي شدن  
1-2-3-2- ارتباط اجتماعي
1-2-3-3- اجتماعي شدن و رشد شخصيت
1-3- بررسي پديده بي سرپرستي از ديدگاه روانشناسي
1-3-1- رشد عقلي و احساسي كودكان
1-3-2- خصايص عمومي رشد عقلي
1-3-3- اساس بدني رشد عقلي
1-3-4- رشد ادراك حسي
1-3-5- احساس عاطفه در كودك
1-3-6- محبت
1-3-7-احتياجات عاطفي كودك و اهميت آنها
1-3-8- برخورد اجتماع با كودكان بدون خانواده
1-4-1- مقايسه محيط خانواده با پرورشگاه
1-4-2- مشكلات و معضلات كودكان در شبانه روزي ها

فصل دوم : پديده بي سرپرستي در جهان
2-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در جهان
2-1-1- ديدگاه هاي موجود در سرپرستي كودك
2-2- سيستم هاي مراقبتي موجود در جهان
2-2-1- خانه فرزندان
2-2-2- شبه خانواده هايي در مجموعه هاي بزرگ
2-2-3- روش فرنچ بورو
2-2-4- كيبوتس ها
2-2-5- دهكده كودكان SOS  
2-3- نمونه های موردی خارجی
خانه كودكان استون
خانه كودكان بتانيان
شهر بچه ها در وين
خانه كودكان مارين فلگ  آلمان
دهكده SOS در نيدركين آلمان
مركز نگهداري روزانه كودكان سينيكلو

فصل سوم : پديده بي سرپرستي در ايران
3-1- تاريخچه حمايت از كودكان بي سرپرست در ايران
3-1-1- موسسات نگهداري از كودك پيش از انقلاب
3-1-1-1- پرورشگاه هاي وابسته به شهرداريها
3-1-1-2- جمعيت خيريه فرح پهلوي .
3-1-1-3- انجمن ملي حمايت كودكان .
3-1-1-4- پرورشگاه هاي جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران .
3-1-1-5- كانون كارآموزي وابسته به سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي .
3-1-1-6- پرورشگاه هاي ايتام شاهپور.
3-1-1-7- بنگاه صفار دادگستري .
3-1-2- سازمان بهزيستي كشور
3-1-2-1- خدمات حمايتي
3-1-2-2- برنامه نگهداري از كودكان بي سرپرست
3-2- نمونه هاي موجودایران
2-3-1- شيرخوارگاه آمنه
3-2-2- مجتمع خدماتي – حمايتي شهيد قدوسي
3-2-3- شبانه روزي حبيب ابن مظاهر
3-2-4- واحد نرگس
3-2-5- واحد يبر
3-2-6- مجتمع شبانه روزي و شيرخوارگاه كرج

فصل چهارم : راهكارها و نتيجه گيري
4-1- بررسي فضاهاي نگهداري گروهي براي كودكان
4-2- ارزش هاي ويژه مراكز نگهداري كودك
4-2-1- تجربه زندگي گروهي
4-2-2- برنامه ريزي و تمركز
4-2-3- محيط مناسب
4-2-4- قوانين و كنترل ها
4-2-5- گروه هاي همسالان
4-2-6- ارتباط با بزرگسالان
4-3- به حداقل رساندن آسيب ها در زندگي گروهي

معرفي پروژه

فصل پنجم : طراحي فضاهايي براي كودكان
5-1- ادراكات فضايي كودك
5-2- كشف روابط فضايي
5-1-2- تملک فضایی
5-1-3- رشد حواس و ادراكات كودك در محيط
5-2-معماري براي كودكان
5-2-1- دسته بندي معيارهاي كيفيت فضا
5- 3- بررسي علايق ذاتي كودكان در چارچوب خواستهاي جامعه و روان كودك
5-3-1- تعريف بازي
5-3-2- انتخاب زمين و مكان مناسب محوطه بازي
5-3-3- وسايل و زمين بازي از بعد مصالح و ساختار
5-3-4- نماي زمين بازي و زاويه ديد محيط  
5-3-5- خلوت گزيني
6-5- استانداردها و معيارهاي طراحي يك مركز شبانه روزي نگهداري از كودكان
6-5-1- پلان ساختمانها
6-5-2- مكان
6-5-3- فضاهاي باز
6-5-6- واحدهاي مسكوني
6-5-6-1- چيدمان واحدهاي مسكوني
6-5-6-2- اتاق هاي خواب
6-5-6-3- تخت خواب ها
6-5-6-4- مبلمان اتاق خواب
6-5-6-5- حمام و دستشويي
6-5-6-6- نشيمن
6-5-6-7- فضا و تجهيزات داخلي براي بازي
6-5-6-8- اتاق غذاخوري
6-5-6-9- آشپزخانه
6-5-6-10- اتاق پشتيباني
6-5-6-11- انبار
6-5-6-12- اتاق مربي كودك
6-5-7- امكانات مركزي
6-5-8- خدمات مركزي

بستر طراحي  (مباحث مربوط به اقلیم با توجه به شهرهای مختلف متفاوت است)
مبانی نظری عام پروژه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ

 

نکته: تحلیل نمونه های موردی کامل بوده و شامل عکس و نقشه می باشد. در ضمن این رساله دارای پاورقی و فهرست منابع است .

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

 

برای مشاهده ی پروژه های بیشتر از دسته ی"رساله ها" روی لینک مقابل کلیک کنید. "رساله های معماری"

 

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
مطالب مشابه
پلان، نقشه ها و سه بعدی اتوکد پله و رمپ ترکیبیپلان، نقشه ها و سه بعدی اتوکد پله و رمپ ترکیبیپلان، نقشه ها و سه بعدی اتوکد پله و رمپ ترکیبی49,000 تومان
پلان و نقشه های اتوکد بازار روزپلان و نقشه های اتوکد بازار روزپلان و نقشه های اتوکد بازار روز49,000 تومان
پلان و نقشه های اتوکد سرویس بهداشتی عمومیپلان و نقشه های اتوکد سرویس بهداشتی عمومیپلان و نقشه های اتوکد سرویس بهداشتی عمومی49,000 تومان
پلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی سه منظورهپلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی سه منظورهپلان و نقشه های اتوکد سالن ورزشی سه منظوره49,000 تومان
نقشه ها و سه بعدی اتوکد مسجد جامع اصفهاننقشه ها و سه بعدی اتوکد مسجد جامع اصفهاننقشه ها و سه بعدی اتوکد مسجد جامع اصفهان49,000 تومان
پلان و نقشه های اتوکد مدرسه ابتدایی 6 کلاسهپلان و نقشه های اتوکد مدرسه ابتدایی 6 کلاسهپلان و نقشه های اتوکد مدرسه ابتدایی 6 کلاسه49,000 تومان
ارسال نظر
در صورت تمایل به ارسال نظر، لطفا ثبت نام کرده و یا وارد حساب کاربری تان شوید.
برای اطلاع از آخرین وضعیت سایت، واریزی ها، سفارش ها و...لطفا اجازه ارسال نوتیفیکیشن را فعال نمایید. راهنما